The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6317
Title: Допосівна підготовка насіння – важлива складова насінництва проса лозовидного (PANICUM VIRGATUM L.)
Authors: М. І. Кулик
Keywords: «енерґетичні культури», насіння, просо лозовидне, посівні якості, польова схожість
Date of publication: 2013-07-25 15:15:45
Last changes: 2013-07-25 15:15:45
Year of publication: 2012
Summary: Визначено необхідність збільшення частки використання альтернативних джерел енерґії (біопалива) для умов України та шляхи його отримання. Наведено переваги вирощування «енерґетичних культур» (проса лозовидного – світчграсу) для отримання палива із рослинної сировини.
Обґрунтовано необхідність проведення насінницької роботи для забезпечення кондиційності насіннєвого матеріалу з метою формування високої врожайності фітомаси культури. Встановлено найбільш дієві способи допосівної підготовки насіння світчграсу для забезпечення оптимальних умов початкового росту і розвитку рослин.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6317.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2012. Випуск 6 (68)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6317.doc Size : 5070336 byte Format : Text file doc Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska