The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16646
Title: Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива
Authors: Климчук О.В.
Keywords: ринок біопалива, механізми регулювання, економіка, біопаливо, конкурентоспроможність, законодавча база
Date of publication: 2018-07-02 14:59:38
Last changes: 2018-07-02 14:59:38
Year of publication: 2015
Summary: Висвітлюються основні стратегічні передумови та причини формування світового ринку біопалива. Наводиться комплекс механізмів регулювання розвитку біопаливної індустрії, щоб забезпечити конкурентоспроможність біопалива на енергетичному ринку та здійснити нарощування його виробництва. При цьому систему ринку біопалива потрібно розглядати як структурований комплекс організаційно-економічних, технічних та соціальних елементів, які перебувають у тісному взаємозв’язку і взаємовідносинах один з одним, створюючи певну цілісність та єдність. Вказується на те, що наразі в Україні виробництво біологічних видів палива знаходиться в умовах, які не притаманні світовим ринковим відносинам, і вирішення проблем біопаливного виробництва буде залежати від скоординованості спільних дій, тобто від політико-адміністративної консолідації в нашому суспільстві. Для досягнення стабільного виробництва біопалива, потрібно розробити ефективну стратегію подальшого розвитку галузі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16646.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 2. - С. 13-21.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16646.pdf Size : 663988 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska