The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8349
Title: Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвейєрних доїльних установках.
Authors: В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков
Keywords: тривалість доїння, тривалість підготовки, статистична модель, доїльна установка, конвеєрна установка, длительность доения, длительность подготовки, статистическая модель, доильная установка, конвеерная установка
Date of publication: 2015-03-24 10:23:58
Last changes: 2015-03-24 10:23:58
Year of publication: 2015
Summary: На основі проведених досліджень створено статистичні моделі тривалості машинного доїння на конвеєрних доїльних установках. Ці моделі встановлюють функціональний зв`язок між статистичними характеристиками тривалості роботи установок та статистичними характеристиками процесу доїння, параметрами доїльних установок, типом доїльного апарату, кількістю тварин у стаді. Теоретичні результати підтверджено результатами експериментальних досліджень.

На основе проведенных исследований созданы статистические модели длительности машинного доения на конвеерных доильных установках. Эти модели устанавливают функциональную связь между статистическими характеристиками длительности работы установок и статистическими характеристиками процесса доения, параметрами доильных установок, типом доильного аппарата, количеством животных в стаде. Теоретические результаты подтверждены результатами экспериментальных исследований.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8349.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Математика и кибернетика - прикладные аспекты, №6/4(72), 2014, С.4-8
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8349.pdf Size : 251320 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska