The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16682
Title: Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК
Authors: Вострякова В.І.
Keywords: логістична система розподілу, сталий розвиток, методичні підходи, VSM карти, продукція АПК, аналіз, моделювання
Date of publication: 2018-07-03 14:38:27
Last changes: 2018-07-03 14:38:27
Year of publication: 2017
Summary: У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи аналізу логістичних систем та запропоновано алгоритм аналізу логістичної системи розподілу сільськогосподарської продукції на основі карт створення потоку вартості (VSM-карт). Цей метод є свого роду візуалізацією процесів всередині логістичної системи розподілу і відображає проходження всіх ланок ланцюга постачання з одночасним відображенням взаємозв`язків між ними та інформації про використання часу і ресурсів. Крім того, зважаючи на біологічний характер сільськогосподарської продукції, удосконалення будьяких логістичних процесів її розподілу доречно розглядати з урахуванням світових тенденцій впровад
ження принципів сталого розвитку. Стаття містить теоретичні аспекти управління агропродовольчого ланцюга постачання та особливості підпорядкування його функціонування принципам сталого розвитку, які систематизовано відповідно до стадій генерування, моделювання та аналізу різних варіантів співпраці при формуванні логістичної системи розподілу сільськогосподарської продукції. За допомогою цього методу можна визначити не лише недоліки управлінського процесу і втрати, ними спричинені, але й мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16682.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт. - 2017. - № 11. - С. 56-61.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16682.pdf Size : 400420 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska