The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9909
Title: Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією
Authors: Осаульчик О.Б.
Keywords: відповідальний громадянин; громадянське суспільство; громадянське виховання; євроінтеграція; інтернаціоналізація освіти; іншомовна компетенція
Date of publication: 2015-12-21 12:37:54
Last changes: 2015-12-21 12:37:54
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглядаються перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах євроінтеграції як невід’ємного чинника подолання кризових явищ й ефективної реорганізації системи освіти. Визначено, що передумовою побудови демократичного суспільства в Україні є широка імплементація програми громадянської освіти. Доведено, що демократичне й громадянське суспільство є тотожніми категоріями, що виокремлює громадянську освіту як приоритетний напрям діяльності Ради Європи й основою освітніх реформ країн Європи та світу. Розглянуто можливості ефективної громадянської освіти в України, побудованої на кращих надбаннях вітчизняних педагогів-практиків у поєднанні з прогресивними здобутками іноземних науковців. Зазначено, що в умовах розширення міжкультурної комунікації, інтернаціоналізації освітнього простору постає необхідність виховання «відповідального громадянина» на заняттях з іноземної мови, як представника рідної країни за її межами, готового до ефективної міжкультурної комунікації
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9909.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету – Серія: педагогіка // Зб.наук.пр. – Вип. 1(14). – Мелітополь, 2015. – С. 51-55
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9909.pdf Size : 497723 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska