The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3376
Title: Взаємозалежність показників відтворної здатності корів української червоної молочної породи
Authors: Н. І. Крамар, В. О. Черемисова
Keywords: корови, молочна продуктивність, відтворна здатність, кореляційний зв"язок, сила впливу
Date of publication: 2011-06-21 15:44:25
Last changes: 2011-06-21 15:44:25
Year of publication: 2011
Summary: Визначено, що показники відтворювальної здатності високовірогідно корелюють між собою, а також існує взаємозалежна суттєва сила впливу ознак відтворної здатності та молочної продуктивності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3376.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 11(51)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3376.pdf Size : 299289 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska