The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1852
Title: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ
Authors: Тимощук Н.М., Дакалюк О.О., Гарник А.А.
Keywords: інформаційні технології, іноземна мова, навчальні програми, комунікація.
Date of publication: 2010-10-13 18:54:11
Last changes: 2010-10-13 18:55:12
Year of publication: 2009
Summary: У статті обґрунтовано доцільність використання інформаційних технологій ід час вивчення іноземної мови, що значно підвищує якість знаньстудентів, вказано на необхідність розробки дидактичних матеріалів нового покоління та використання комп’ютера як технічного засобу навчання.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1852.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
In the collections : 2009 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Тимощук Наталія Миколаївна
File : 1852.pdf Size : 422279 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska