The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16355
Title: Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Телекало Н.В., Блах М.В.
Keywords: люцерна посівна, ріст і розвиток, передпосівна обробка насіння, продуктивність.
Date of publication: 2018-06-15 15:58:21
Last changes: 2018-06-15 15:58:21
Year of publication: 2017
Summary: Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що люцерна посівна для підвищення продуктивності потребує дотримання технологічних прийомів вирощування. Ефективне застосування елементів агротехніки сприяє покращенню процесів росту та розвитку, що максимально реалізує біологічний потенціал та забезпечує зниження собівартості рослинної сировини для заготівлі різних видів кормів. У зв’язку зі створенням нових сортів люцерни посівної інтенсивного типу використання потрібно заново переглядати рекомендовані норми внесення мінеральних добрив, щоб мати можливість у повній мірі забезпечити біологічну потребу культури у макро- і мікроелементах. Вапнування ґрунтів, застосування бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин сприятиме підвищенню стійкості рослин до несприятливих погодних умов, покращенню роботи симбіотичного апарату та підвищенні кормової продуктивності і якості корму.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16355.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наук. пр. (Серія: Сільське господарство та лісівництво). - 2017. - № 6 (Т. 2). - С. 35-43.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16355.pdf Size : 2852601 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska