The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9841
Title: Розвиток діалогічно-комунікативної взаємодії у професійно-ціннісному середовищі
Authors: Лебедєва Н.А.
Keywords: ціннісне ставлення, майбутня професійна діяльність, навчально-виховна робота, діалогічно-комунікативна взаємодія, професійно-ціннісне середовище.
Date of publication: 2015-12-11 12:01:09
Last changes: 2015-12-11 12:01:09
Year of publication: 2015
Summary: Становлення професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця відбувається у навчально-виховному процесі ВНЗ. Результативність цього процесу суттєво залежить від прагнення викладача зорієнтувати власну діяльність на розвиток особистості студента. Духовна сутність та моральні цінності мають стати запорукою взаємодії викладача та студента.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9841.pdf
Publication type: Статті
Publication: ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9841.pdf Size : 584830 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska