The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9901
Title: Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов
Authors: Осаульчик О.Б.
Keywords: Педагогічне спілкування, комунікативність, комунікативні іншомовні навички
Date of publication: 2015-12-21 08:17:46
Last changes: 2015-12-21 08:17:46
Year of publication: 2015
Summary: В умовах розширення міжнародних кордонів та прагнення України стати часткою Європи активно ведеться пошук нових освітніх підходів, які зможуть задовольнити сучасного роботодавця. Зокрема, однією із сталих вимог на сьогодні є вільне, «живе» володіння іноземною мовою, однією або декількома. Оскільки основною метою оволодіння іноземною мовою залишається формування комунікативних іншомовних навичок, навчальний процес доцільно будувати як процес спілкування викладача і студента.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9901.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Вип. 41 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 413-416.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9901.pdf Size : 327452 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska