The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16758
Title: Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки
Authors: Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В.
Keywords: аграрний сектор, сільськогосподарські території, регіональна економіка, малі та середні міста, децентралізація, центр розвитку, регіон, кластер
Date of publication: 2018-07-11 11:53:25
Last changes: 2018-07-11 11:53:25
Year of publication: 2017
Summary: Стаття містить результати дослідження стану розвитку малих та середніх міст як центрів регіональної економіки, зокрема її аграрного сектору. У дослідженні здійснюється аналіз результатів децентралізації регіонального
управління на прикладі Польщі та розглядаються особливості формування центрів
розвитку аграрного сектору в малих містах регіонів. У науковій статті визначено пріоритетність європейського шляху розвитку України та доведено, що вивчення, адаптація, впровадження сучасних принципів розвитку європейських міст для українських реалій є фундаментальною основою розвитку малих та середній міст. У статті також наводяться принципи та складові відповідної для таких умов державної політики. Запропоновано модель формування центрів розвитку регіональної економіки, що забезпечують розвиток галузевих кластерів, сільськогосподарських територій та домогосподарств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16758.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - Вип. 11 (27). - С. 7-16.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16758.pdf Size : 651489 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska