The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9741
Title: Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
Authors: Демченко С.В. Скорук О.П.
Keywords: рослинництво сільське господарство показники
Date of publication: 2009-12-07 13:14:25
Last changes: 2009-12-07 13:14:25
Year of publication: 2009
Summary: Проаналізовано методичні підходи до визначення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
Наведено структурно-логічну схему щодо визначення ефективності виробництва продукції рослинництва з бракуванням головних
факторів, що впливають на неї. Запропоновано математичну модель визначення ресурсного потенціалу галузі в грошовому
виразі. Обгрунтовано систему показників для комплексної оцінки економічної ефективності виробництва продукції
рослинництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9741.pdf
Publication type: Статті
In the collections : 2009 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9741.pdf Size : 392433 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska