The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2084
Title: Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу
Authors: В. М. Гейчук
Keywords: математична модель, кінематика, фреза, зуби фрези, розміри ротора, дискові фрези
Date of publication: 2010-11-08 11:55:56
Last changes: 2010-12-02 09:54:31
Year of publication: 2010
Summary: Раніше розроблена математична модель і проведені дослідження кінематики магнітно- абразивної обробки дискових фрез на роторних верстатах з магнітною системою типа "кільцева ванна" з торцевим завантаженням фрези. Встановлено, що передня і бічні поверхні зуба знаходяться в несприятливих умовах. Результати проведених досліджень дають можливість управляти величинами кутів атаки на поверхнях зубів фрези за рахунок вибору певних розмірів ротора, магнітної системи і зміни значень складових сумарної швидкості різання. У даній роботі розроблена математична модель кінематики обробки дискових фрез в "кільцевій ванні" з радіальним завантаженням.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2084.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2009. Випуск № 2/ Серія : Технічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 2084.pdf Size : 610687 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska