The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3406
Title: Показники якості молока корів з господарств різної форми власності
Authors: Н. В. Тишківська
Keywords: молоко, загальна кислотність, активна кислотність, густина, масова частка жиру, масова частка білку
Date of publication: 2011-06-21 16:30:12
Last changes: 2011-06-21 16:30:12
Year of publication: 2011
Summary: Вивчено показники якості молока, що надходило на молокопереробне підприємство із особистих селянських господарств та молочних ферм. У молоці визначали титровану та активну кислотність, температуру, густину, масову частку жиру та білків. Внаслідок проведених досліджень виявлено, що показники молока особистих селянських господарств вірогідно поступаються якості колективним господарств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3406.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 11(51)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3406.pdf Size : 294563 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska