The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5140
Title: Проблеми формування іншомовної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей аграрних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти
Authors: Т. О. Хом"яковська, Л. А. Черниш
Keywords: іноземна мова професійного спілкування, професійна компетентність, позитивна мотивація, комунікативний підхід, професійно-орієнтоване навчання, лексична компетентність
Date of publication: 2012-10-02 14:43:24
Last changes: 2012-10-02 14:43:24
Year of publication: 2012
Summary: У статті розглянуто проблеми вивчення іноземної мови студентами-економістами для використання її у майбутній професії. Проаналізовано ситуацію, що існує у сучасних вишах і шляхи вдосконалення навчального процесу та створення мотиваційних умов для студентів. На основі досвіду зроблено висновки, що у процесі вивчення іноземної мови з метою використання її у професійному спілкуванні необхідно поєднувати традиційні способи навчання та новітні інформаційні технології.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5140.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : Наукові записки регіональної міжвузівської конференції/ Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 5140.doc Size : 1293312 byte Format : Text file doc Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska