The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10438
Title: Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід
Authors: Вострякова В.І.
Keywords: агрологістичний менеджмент, стійкість, кількісні моделі, ключові показники ефективності, відповідальне управління
Date of publication: 2015-11-29 09:46:51
Last changes: 2015-11-29 09:46:51
Year of publication: 2015
Summary: . Пильна увага споживачів до якості продуктів харчування і необхідність зниження рівня нераціонального використання продовольства призводить до зосередження уваги науковців на розвитку такого напрямку менеджменту як управління агропродовольчими ланцюгами постачань (УАЛП), який враховує не лише традиційні завдання управління ланцюгами постачання (УЛП): вартість і оперативність реагування, але й характеристики притаманні саме агропродовольчим ланцюгам постачання. Широке впровадження концепції сталого розвитку в агропродовольчий сектор призводить до швидкого еволюціонування його результатів в розробку нової концепції: відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання (ВУАЛП). Відповідно до цих тенденцій, зарубіжними дослідниками було розроблено різні інструменти підтримки прийняття рішень, які можуть бути використані в управлінні, поступово збільшуючи складність в процесі переходу від УЛП до УАЛП та ВУАЛП.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10438.pdf
Publication type: Статті
Publication: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10438.pdf Size : 349105 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska