The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9212
Title: Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти
Authors: Ковальова К.В.
Keywords: компетентність, аграрна освіта, комунікація.
Date of publication: 2015-06-25 09:01:43
Last changes: 2015-06-25 09:01:43
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто зміст поняття «комунікативна компетентність» розроблені українськими та зарубіжними вченими. Автори по-різному визначають структуру комунікативної компетентності фахівців (мовна, мовленнєва, соціокультурна, стратегічна та прагматична компетенції; когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти), але безсумнівним є те, що складові, які дослідники включають в це поняття, є невід’ємною частиною комунікативної компетентності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9212.pdf
Publication type: Статті
Publication: НПУ ім.Драгоманова
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9212.pdf Size : 1743535 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska