The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9607
Title: Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу
Authors: Коломієць Тетяна Вікторівна
Keywords: інтелектуальний капітал, конкурентоспроможність підприємства
Date of publication: 2015-11-27 09:09:04
Last changes: 2015-11-27 09:09:04
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ведення господарської діяльності. Встановлено, що наразі існує проблема недостатності повної та адекватної інформації для проведення оцінки поточного стану конкурентоспроможності підприємства. Визначено, що одним із найважливіших факторів формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах є інтелектуальний капітал. Запропоновано модель оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства, що надає можливість ефективно використовувати інформацію в якісному вимірі із врахуванням впливу складових інтелектуального капіталу
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9607.pdf
Publication type: Статті
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9607.pdf Size : 3532457 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska