The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21183
Title: Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Чернецький В. М., Паламарчук І. І.
Keywords: кабачок, схема розміщення, густота стояння, міжфазні періоди, урожайність.
Date of publication: 2019-10-09 11:08:49
Last changes: 2019-10-09 11:08:49
Year of publication: 2013
Summary: Представлено результати досліджень вирощування плодів кабачка за різних схем розміщення та густоти стояння рослин, їх вплив на настання фенологічних фаз, біометричні показники, врожайність та якість продукції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21183.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія: Агрономія і біологія. - 2013. - Вип. 3 (45). - С. 141-143.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21183.pdf Size : 301234 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska