The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10409
Title: Супертест – інструмент для розвитку творчого мислення студентів
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.
Keywords: електронне тестування, сучасна освіта, супертест
Date of publication: 2016-03-17 10:25:19
Last changes: 2016-03-17 10:25:19
Year of publication: 2016
Summary: Серед проблем якісного тестування знань студентів, є задача творчого
підходу до відповіді на тести, активне впровадження міні-задач в тестові
питання. Такий підхід дозволить сформувати масив тестових завдань з
різноманітними формами тестів. Це буде цікаво студентам, дозволить не просто
«вгадувати» результат, а вирішувати різноманітні задачі. Одним з таких
інструментів є супертест (СТ).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10409.pdf
Publication type: Статті
Publication: Застосування системи автоматизованого опитування студентів ВНЗ [Електронний ресурс] : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 15 грудня 2015 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 141 с.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10409.pdf Size : 425596 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska