The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5751
Title: Розвиток контрейлерних перевезень в сучасних умовах
Authors: М. М. Мазуренко
Keywords: комбіновані і контрейлерні перевезення, платформа, динамічні характеристики, iнтермодальнi перевезення, мiжнароднi перевезення, перетин кордону
Date of publication: 2013-03-26 15:54:36
Last changes: 2013-03-26 15:54:36
Year of publication: 2013
Summary: У статті розглянуто питання ефективності комбінованих і контрейлерних перевезень в Україні у сучасних умовах, а також наведено динамічні характеристики, які впливають на навантажені автопоїзда при перевезенні на спеціальних платформах. Досліджуються питання пiдвищення ефективностi контрейлерних перевезень в Українi. Розглянуто вплив дiяльностi контрейлерних перевезень на розвиток транспортної галузi й забезпечення економiчної безпеки держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5751.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2013. Матеріали щорічної регіональної студентської конференції "Митна служба України-запорука економічної та продовольчої безпеки держави" за темою: "Формування концептуальних засад забезпечення митної безпеки та організаційно-економічного механізму / Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 5751.doc Size : 950272 byte Format : Text file doc Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska