The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3395
Title: Ветеринарно-санітарна оцінка ковбасних виробів в ПП "Балаян М.С." м. Феодосія за показниками якості та безпеки
Authors: Н. М. Богатко, Н. В. Булакова, О. В. Пазюк [та ін.]
Keywords: якість, безпека, система НАССР, ковбасні вироби, КМАФАнМ, БГКП, гістоструктурний метод
Date of publication: 2011-06-21 16:17:23
Last changes: 2011-06-21 16:17:23
Year of publication: 2011
Summary: Встановлено, що показники якості та безпеки ковбасних виробів ПП "Балаян М.С." м. Феодосія дещо різнилися між собою. Необхідно для встановлення якості та безпеки ковбасних виробів проводити комплекс досліджень за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та впроваджувати гістоструктурний метод для визначення складників м"ясного фаршу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3395.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 11(51)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3395.pdf Size : 291709 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska