The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6122
Title: Нелінійні згинні коливання пружних середовищ, які обертаються навколо нерухомої осі
Authors: І. В. Кузьо, П. Я. Пукач
Keywords: згинальні нелінійні коливання,одновимірні пружні середовища, кутова швидкість, одночастотні коливання, нелінійна механіка, динамічний процес
Date of publication: 2013-07-15 16:02:16
Last changes: 2013-08-29 11:38:18
Year of publication: 2012
Summary: Викладено методику дослідження згинальних нелінійних коливань одновимірних пружних середовищ, які обертаються навколо осі з постійною кутовою швидкістю. Методика базується на побудові рішення відповідних крайових задач. Базою для отримання останнього служать поєднання принципу одночастотних коливань у нелінійних системах з розподіленими параметрами, концепції хвильового руху і асимптотичних методів нелінійної механіки. Наведені міркування дозволяють у сукупності отримати співвідношення для опису основних характеристик динамічного процесу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6122.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2012. № 4/ Вібрації в техніці та технологіях/ Збірники (загальні)/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6122.pdf Size : 603513 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska