The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16765
Title: Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери
Authors: Мельничук А.Б.
Keywords: екологізація, агроекологізація, європейська інтеграція, Спільна аграрна політика ЄС (САП), аграрний сектор економіки, конкурентоспроможність аграрного сектору
Date of publication: 2018-07-11 13:07:38
Last changes: 2018-07-11 13:07:38
Year of publication: 2017
Summary: У статті досліджено проблемні питання екологізації аграрної сфери
економіки з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку в умовах
європейської інтеграції України. Проаналізовано основні напрями агроекологізації в Україні. Запропоновано реалізувати комплексну програму екологізації. Відтворено індекси основних показників діяльності аграрних підприємств у вигляді рисунка. Розглянуто еколого-економічні концепції розвитку аграрного сектора України. Досліджено основні складові програми екологізації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16765.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки та практики. - 2017. - № 12. - С. 134-141.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16765.pdf Size : 743739 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska