The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12425
Title: Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі
Authors: Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С.
Keywords: квасоля, насіння, агроценози, мікроорганізми, бульбочкові бактерії, симбіотична активність, урожайність.
Date of publication: 2015-02-09 14:10:14
Last changes: 2015-02-09 14:10:14
Year of publication: 2015
Summary: Викладено результати досліджень по вивченню впливу факторів передпосівної інокуляції насіння квасолі виробничими та новими штамами бульбочкових бактерій, їх активності на процес формування симбіотичного апарату. Найбільш високою азотфіксуючою активністю відмічені штами Rhizobium phaseoli Ф-16, нітрогеназна активність була на рівні 84,23 нМоль етилену на рослину за годину. На основі перспективних штамів можуть бути розроблені технології виготовлення біопрепаратів для передпосівної інокуляції насіння квасолі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12425.pdf
Publication type: Статті
Publication: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12425.PDF Size : 2365449 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska