The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9900
Title: Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови
Authors: Осаульчик О.Б.
Keywords: внутрішня мотивація, інноваційний підхід, рольові (ділові) ігри, професіоналізація дисципліни
Date of publication: 2015-12-21 08:17:14
Last changes: 2015-12-21 08:17:14
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглядаються можливі шляхи якісного оновлення викладання іноземних мов у вищій школі в контексті вимог сьогодення. Визначено, що розширення міжнародних кордонів детермінує впровадження інноваційних підходів у зміст навчання іноземній мові з метою формування професійно мобільного фахівця зі стійкою внутрішньою мотивацією щодо подальшої самоосвіти. Серед запропонованих сучасних педагогічних технологій і методів нами було виокремлено рольові ігри, за допомогою яких є змога актуалізувати теоретичні знання з іноземної мови у практичній площині, акумулюючи творчі резерви студентів. Особливу увагу було приділено діловій грі, як фахово-орієнтованому виду рольової гри, в межах якої з огляду на елемент професіоналізації створюються додаткові можливості формування внутрішньої мотивації майбутнього фахівця.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9900.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – Серія: педагогіка і психологія // Зб.наук.пр. – Вип. 43 / Редкол. – Вінниця, 2015. – С. 268-271.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9900.pdf Size : 572455 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska