The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2449
Title: Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців
Authors: Р. В. Каспров, А. В. Димчук, О. В. Савчук
Keywords: порода, бугайці, енергія росту, загальний приріст, чорно-ряба молочна порода, абердин-ангуська порода
Date of publication: 2010-12-16 16:27:08
Last changes: 2010-12-16 16:27:08
Year of publication: 2010
Summary: Наведено результати з порівняльного вивчення ефективності вирощування
бугайців української чорно-рябої молочної та абердин-ангуської порід, а також помісей різної кровності цих порід. Встановлено, що бугайці абердин-ангуської породи та помісі різної кровності переважали за показниками інтенсивності росту бугайців української чорно-рябої молочної породи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2449.pdf
Publication type: Статті
Publication: 1324 Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 5/ Серія : Сільськогосподарські науки/ Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 2449.pdf Size : 279357 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska