The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6869
Title: Динаміка живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування
Authors: З. Є. Щербатий, П. В. Боднар
Keywords: порода, лінія, бажаний тип, жива маса, кратність збільшення живої маси, середньодобові прирости, коефіцієнт приросту, відносна швидкість росту
Date of publication: 2013-10-17 10:19:58
Last changes: 2013-10-17 10:19:58
Year of publication: 2013
Summary: Вивчено динаміку живої маси та інтенсивності росту корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування в окремі вікові періоди, а також їх відповідність стандарту породи та параметрам бажаного типу. Встановлено, що вищими показниками живої маси, кратності її збільшення, середньодобових приростів і відносної швидкості росту відзначалися тварини ліній Чіфа 1427381, Хановера 1629391, Елевейшна 1491007 і Валіанта 1650414. Корови цих ліній найбільше наближалися за живою масою та інтенсивністю росту у період їх вирощування до стандарту породи та параметрів їх бажаного типу. Тварини лінії Валіанта 1650414 значно переважали за названими показниками своїх ровесниць, стандарт породи та параметри бажаного типу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6869.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2013. Випуск 3(73)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6869.pdf Size : 402187 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska