The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6388
Title: Виділення контуру та формування ознак об"єктів при створенні структурно-зв"язностної моделі зображення
Authors: С. І. Кормановський, А. В. Спірін, С. А. Спірін
Keywords: напівтонове і бінарне зображення, зв"язність
Date of publication: 2013-07-30 10:21:24
Last changes: 2013-08-27 15:08:35
Year of publication: 2011
Summary: У роботі пропонується структурно-связностная модель напівтонового і бінарного зображення з метою використання її в задачах виділення контуру та формування центру зв"язності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6388.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2011. Випуск № 9/ Серія: Технічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6388.pdf Size : 481906 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska