The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10381
Title: Віброакустична діагностика лопатевих насосів
Authors: Полєвода Ю. А.
Keywords: вібрація, удар, шум, насос, кавітація, пульсація, дефект, віброакустична діагностика.
Date of publication: 2015-11-15 09:59:58
Last changes: 2015-11-15 09:59:58
Year of publication: 2015
Summary: У статті пропонується розглянути джерела
гідродинамічних вібрацій лопатевих насосів та існуючі
гідродинамічні джерела вібрації насосів. Подано
характеристику вібрації насосів при різних гідродинамічних
джерелах вібрації та принципи виникнення кавітації і збурення
при роботі насосів. Графічно представлено амплітудно-
частотний спектр віброприскорення корпуса насоса.
Проаналізовано вібросигнал отриманий з корпусу переднього
підшипника насоса, з номінальною частотою обертання
ротора 3000 хв-1.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10381.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вібрації в техніці та технологіях
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10381.pdf Size : 806784 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska