The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9475
Title: Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України.
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, потенціал, агропродовольча продукція, підприємство, стратегія
Date of publication: 2015-10-19 11:15:41
Last changes: 2015-10-19 11:15:41
Year of publication: 2015
Summary: Дослідження присвячено аналізу сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, виявленню факторів, що впливають на її розвиток. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту аграрної продукції. Запропоновано шляхи запобігання ризикам та подолання загроз щодо зовнішньоторговельної діяльності України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9475.pdf
Publication type: Статті
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове видання]. - Випуск 5. - Миколаїв, 2015. - С.89-92.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9475.pdf Size : 10599199 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska