The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1784
Title: Теоретичні та експериментальні дослідження подрібнювача кормів з дисковими ножами
Authors: О. В. Холодюк
Keywords: подрібнювачі кормів, дискові ножі
Date of publication: 2010-09-30 13:49:31
Last changes: 2010-09-30 13:49:31
Year of publication: 2010
Summary: Мета роботи – визначення конструктивних і технологічних параметрів дискового різального органу та підбирача-навантажувача рослинної маси.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1784.pdf
Publication type: Статті
Publication: 1 Винница
In the collections : 2009. Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства: матеріали наук.-техн. конф./ Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 1784.pdf Size : 159671 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska