The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16631
Title: Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі
Authors: Бандура В.М.
Keywords: енергія, біопаливо, стратегія, дослідження, економіка, розвиток, становлення, перспектива.
Date of publication: 2018-07-02 13:50:58
Last changes: 2018-07-02 13:50:58
Year of publication: 2010
Summary: Розглядається науково-методологічні засади становлення альтернативної енергії в Україні. Аналізується стан та перспективи розвитку альтернативних видів палива, забезпечення екологоекономічної безпеки України. Пропонуються напрями удосконалення законодавчого забезпечення розширеного виробництва біопалив, розвитку ринку біоресурсів та оптимізації розміщення зон їх виробництва
і переробки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16631.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові праці Одес. нац. акад. харчових технологій. - 2010. - Вип. 37. - С. 267-271.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16631.pdf Size : 512025 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska