The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9231
Title: Застосування особистісно-орієнтованого підходу для формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
Authors: Ковальова К.В.
Keywords: особистісно орієнтоване навчання, суб’єкт - суб’єктна спілкування, співпраця, саморозвиток.
Date of publication: 2015-06-25 09:19:24
Last changes: 2015-06-25 09:19:24
Year of publication: 2015
Summary: В статті розкриті сутність, особливості, ознаки, принципи особистісно орієнтованого навчання, спрямованого на формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів – аграрників. Проаналізовано важливість розвитку суб’єкт - суб’єктних відносин між студентом та викладачем, які лежать в основі особистісно орієнтованого підходу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9231.pdf
Publication type: Статті
Publication: Інститут Вищої освіти
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9231.pdf Size : 1326573 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska