The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9871
Title: Актуальні проблеми теорії та практики аналізу господарської діяльності та шляхи їх вирішення
Authors: Материнська О.А., Мазур Ю.В
Keywords: аналіз господарської діяльності, аналітика, суб‘єкт господарювання, діагностика, комплексний аналіз.
Date of publication: 2015-12-15 11:35:12
Last changes: 2015-12-15 11:35:12
Year of publication: 2015
Summary: Питання теорії та практики аналізу діяльності підприємств в сучасних умовах дуже важливе,
тому що розвиток аналізу господарської діяльності пов‘язаний із зростанням ступеня задоволення
окремих суспільних потреб в аналітичній інформації через пізнання більшості об‘єктів дослідження.
Для ефективного проведення аналізу господарської діяльності потрібно: забезпечити прийняття
ефективних та продуктивних господарських, підвищити кваліфікаційний рівень працівників-
аналітиків на підприємствах, створити єдину обґрунтовану систему економічних показників,
запозичити досвід розвинутих країн світу, застосувати економіко-математичні методи,
електронно-обчислювальної техніки й персональних комп‘ютерів. Сьогодні роль аналізу
господарської діяльності підприємства значно зростає, особливо під час виникнення кризових
ситуацій та явищ на підприємстві, коли саме завдяки проведенню комплексного аналізу вдається
визначити причини кризи та розробити і обґрунтувати можливі шляхи виходу з криз.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9871.pdf
Publication type: Статті
Publication: м.Вінниця ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9871.pdf Size : 2661480 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska