The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9219
Title: Сучасний стан навчання німецької мови як другої іноземної у немовних вузах
Authors: Дакалюк О.О.
Keywords: перша іноземна мова, друга іноземна мова, німецька мова, принципи навчання, комунікативна компетенція, комунікативний підхід.
Date of publication: 2015-04-14 09:04:33
Last changes: 2015-04-14 09:04:33
Year of publication: 2015
Summary: Визначення основних положень навчання німецької мови як другої іноземної після англійської у немовному вузі набуває особливої актуальності й потребує подальшого дослідження й розробки. Метою статті є розгляд та короткий аналіз основних факторів, що впливають на процеси навчання німецької мови як другої іноземної мови в немовному вузі, а також визначення принципів навчання з урахуванням специфіки даної іноземної мови.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9219.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки. Серія: Соціально-гуманітарні науки. – Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9219.pdf Size : 295896 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska