The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2652
Title: Сутність оплати праці, напрями удосконалення її організації та інформаційного забезпечення
Authors: О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко
Keywords: оплата праці, тарифна система, стимулювання праці, єдина тарифна сітка, безтарифна система
Date of publication: 2011-01-17 13:14:54
Last changes: 2011-01-17 13:14:54
Year of publication: 2011
Summary: У статті розкрито сутність оплати праці, її особливості. Розроблені рекомендації щодо вдосконалення тарифної системи оплати праці. Обґрунтовані нові підходи до організації оплати і стимулювання праці, які передбачають застосування гнучких тарифів, єдиної тарифної сітки із використанням бальної системи оцінки персоналу, безтарифної системи оплати праці, де заробітна плата працівників визначається в залежності від особистого внеску кожного працівника в кінцеві результати роботи підприємства. Удосконалено облік розрахунків з оплати праці за допомогою комп"ютеризованих систем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2652.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2009. Випуск 5/ Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні/ Збірники (загальні)/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 2652.pdf Size : 191498 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska