The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9313
Title: Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства
Authors: Подолянчук О.А.
Keywords: економічний контроль, внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль, управлінський контроль.
Date of publication: 2015-09-24 11:19:19
Last changes: 2015-09-24 11:19:19
Year of publication: 2015
Summary: Діяльність, розвиток та функціонування будь-якого підприємства залежить від ефективного управління, яке проявляється через виконання ним певних функцій. Функції управління є похідними від адміністративної функції організації. У статті визначено, що однією із важливих функцій управління підприємства є контроль, який виступає як елемент зворотного зв’язку.
Зроблено порівняльний аналіз різних трактувань науковцями категорій «контроль», «економічний контроль», «внутрішній контроль», «внутрішньогосподарський контроль» та «управлінський контроль». З’ясовано, що контроль досить ємке і широке поняття – охоплює собою багато функцій і визначень. Дискусійність позицій щодо змісту відповідних категорій, які по своїй суті характеризуються однотипними визначеннями, ускладнює розуміння теорії контролю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9313.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. – №1. – С. 117-126
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9313.pdf Size : 1276312 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska