The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9616
Title: Якісний підхід в бухгалтерському обліку
Authors: Плахтій Т.Ф.
Keywords: якісний підхід, якість в бухгалтерському обліку, якість облікової інформації, міждисциплінарні дослідження в обліку.
Date of publication: 2015-11-30 11:01:28
Last changes: 2015-11-30 11:01:28
Year of publication: 2015
Summary: Обґрунтовано актуальність застосування якісного підходу з позиції користувачів облікової інформації. Виділено і обґрунтовано основні шляхи подальшого розвитку бухгалтерського обліку як науки. Проаналізовано поняття міждисциплінарності в контексті бухгалтерського обліку як науки. Визначено концептуальні проблеми, які дозволяє вирішувати застосування міждисциплінарного підходу в бухгалтерському обліку. Виділено рівні застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку та засоби регулювання якості (національна система бухгалтерського обліку; професійні бухгалтерські організації; рівень підприємства). Виділено і обґрунтовано підходи вчених стосовно виділення причин необхідності застосування якісного підходу в обліку (зміна економічних умов функціонування підприємств, викликаних переходом до ринку та глобалізацією економічних відносин; зростання вимог системи управління до облікової інформації; пошук нових методів проведення обліково-аналітичних досліджень; впровадження системи МСФЗ).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9616.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 13. – Ч. 4. – С. 157-162
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9616.pdf Size : 613028 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska