The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9920
Title: Організація самостійної роботи студентів у процесі кредитно-трансферної системи вивчення іноземної мови
Authors: Матієнко О.С., Гальчак Н.П.
Keywords: самостійна робота, планування, організація, мотивація, контроль.
Date of publication: 2015-12-24 10:48:56
Last changes: 2015-12-24 10:48:56
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглядається теоретичне обґрунтування організації самостійної роботи студентів як однієї з основних форм навчання за умов Болонського процесу, а також чотири основних її компоненти: планування, організація, мотивація та контроль. Лише правильно організована самостійна робота надає змогу успішно вирішити низку важливих завдань: зміцнювати знання, удосконалювати уміння та навички, передбачені державною програмою, розвивати пізнавальні здібності студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9920.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник науково-методичних досліджень вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. - 2015. - Вип. 1(13). - С.63-68.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9920.pdf Size : 400208 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska