The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8677
Title: Моделі оптимізації клієнтської бази організації
Authors: Петровська А.В.
Keywords: клієнт, база клієнтів, оптимізація клієнтської бази, лояльність клієнтів, програмні додатки, CRM-система
Date of publication: 2015-06-04 13:06:51
Last changes: 2015-06-04 13:06:51
Year of publication: 2015
Summary: Моделі оптимізації клієнтської бази організації дозволяють спрогнозувати різні варіанти взаємовідносин з клієнтами.
Клієнтоорієнтований підхід до діяльності організацій різного типу дає можливість сегментувати клієнтів, візуалізувати
цілі взаємодій та потреби споживачів, оцінити їх лояльність та сформувати поведінку в спілкуванні з клієнтом. Ме-тою даної статті є представлення результатів моделювання клієнтської бази та пропозицій щодо їх використання в
процесах управління відносинами з клієнтами. Для малого підприємства інструменти управління взаємовідносинами
з клієнтами повинні бути простими, не вимагати багато витрат та бути логічно побудовані. Нами виконані практичні
дослідження щодо побудови моделей управління взаємовідносинами з клієнтами та оптимізації клієнтської бази для
науково місткого підприємства «Аудіо-Альянс» та сформовані рекомендації щодо оптимізації клієнтської бази науково
місткого підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8677.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий журнал «Молодий вчений» №2 (17) – вид. дім «Гельветика», 2015
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8677.pdf Size : 711392 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska