The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9831
Title: Порівняльна характеристика дієвості оплати праці найманих працівників за видами економічної діяльності: міждержавний аспект
Authors: Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О.
Keywords: процес; загальний, чистий і масштабний продукти процесу; ефективність і результативність процесу; процес утворення ВВП; міжнародне співставлення за паритетом купівельної спроможності валют країн
Date of publication: 2015-12-10 10:58:30
Last changes: 2015-12-10 10:58:30
Year of publication: 2015
Summary: В статті на основі відповідного моделювання розглядаються підходи до
порівняльної характеристики дієвості оплати праці найманих працівників за
видами економічної діяльності на міждержавному рівні (на прикладі видів
діяльності “сільське, лісове та рибне господарство” й “добувна
промисловість і розроблення кар’єрів” Польщі та України) з урахуванням
паритету купівельної спроможності (ПКС). Для характеристики
використано статистичні дані Всесвітнього Банку за валовим внутрішнім
продуктом (ВВП) з урахуванням ПКС і національні рахунки цих країн, а також
авторські моделі результативності та відповідні вартісні показники
складових частин результативності будь-якого економічного процесу
(зокрема, застосовуються F-імпульси як елементи авторського SEE-аналізу
процесів функціонування складних систем). Встановлено, що методику
застосування цих показників для порівняльної характеристики
результативності оплати праці найманих працівників на міждержавному
рівні (апробовану на прикладі Польщі та України), можна використати на
практиці з метою приросту знань про її дієвість
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9831.pdf
Publication type: Статті
Publication: Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития `2015», Одесса, 6-18 октября 2015 года http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference//conference
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9831.pdf Size : 260942 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska