The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9357
Title: Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic)
Authors: Коломієць Тетяна Вікторівна
Keywords: інтелектуальний капітал
Date of publication: 2015-10-06 10:18:39
Last changes: 2015-10-06 10:18:39
Year of publication: 2015
Summary: У статті досліджується питання необхідності оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах агропромислового комплексу. Встановлено, що наразі існує проблема збільшення обсягу доданої вартості підприємств АПК для підвищення їх конкурентоспроможності. Одним зі шляхів вирішення даного питання є формування ефективної системи управління інтелектуальним капіталом. Для оцінки поточного стану інтелектуального капіталу підприємств АПК пропонується до використання метод визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (VAIC)
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9357.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. фінанси. право
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9357.pdf Size : 1722300 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska