The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16390
Title: Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення
Authors: Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords: інформаційне забезпечення, управління земельними ресурсами, сільськогосподарське користування, земельні ресурси, національна кадастрова система, геоінформаційні системи, геопросторова інформація, земельний кадастр
Date of publication: 2018-06-18 15:44:10
Last changes: 2018-06-18 15:44:10
Year of publication: 2017
Summary: У статті досліджено інформаційне забезпечення як складову системи
управління сільськогосподарськими земельними ресурсами. Визначено сутність та
принципи організації інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами. Означено, що в Україні основним інструментом інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами є національна кадастрова система та моніторинг земель. Зауважено, що інформація про стан та використання земельних ресурсів складається за допомогою комп’ютерних програм та спеціалізованих геоінформаційних систем. Наведено структуру та функції програмно-інформаційного забезпечення ГІС державного земельного кадастру. Відзначено, що Національна кадастрова система є сполучною ланкою з
реєстром Прав власності на нерухоме майно Міністерства юстиції України, яка
забезпечує між ними обмін інформацією в автоматичному режимі. Державний земельний кадастр також відображає нормативно-грошову оцінку земель, зокрема і на Публічній кадастровій карті. Публічна кадастрова карта – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру. Акцентовано увагу на тенденціях розвитку геоінформаційних систем і необхідності створення та впровадження Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на основі національної кадастрової системи.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16390.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент. - 2017. - №11. - С. 80-91.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16390.pdf Size : 818387 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska