The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16645
Title: Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів
Authors: Климчук О.В.
Keywords: економіка, енергетика, паливно-енергетичні ресурси, енергетичний ринок, енергозбереження, біопалива
Date of publication: 2018-07-02 14:58:22
Last changes: 2018-07-02 14:58:22
Year of publication: 2015
Summary: Мета – визначення економічної сутності паливно-енергетичних ресурсів, щоб оптимізувати процес їх використання та розпочати масштабний перехід України до відновлюваних енергоносіїв. Методи дослідження: системного аналізу, графічний та абстрактно-логічний. Результатом дослідження є те, що система ефективного управління виробничими процесами повинна враховувати територіальні особливості та здійснювати споживання мінімальної виробничо-доцільної кількості енергоресурсів, надаючи пріоритет біопаливу. Висновок – в процесі свого нарощування промислове використання відновлюваних видів ресурсів дозволить задовольняти значну частину енергетичних потреб різних галузей економіки України. Найбільшими потенційними споживачами біологічного палива (тверде біопаливо, біоетанол, біодизель та біогаз) буде аграрний сектор економіки, транспорт та житлово-комунальне господарство.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16645.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник аграрної науки. - 2015. - № 6. - С. 62-66.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16645.pdf Size : 187511 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska