The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9608
Title: Нагромадження людського капіталу як основа розвитку малого та середнього підприємництва в аграрному секторі
Authors: Коломієць Тетяна Вікторівна
Keywords:
Date of publication: 2015-11-27 09:09:19
Last changes: 2015-11-27 09:09:19
Year of publication: 2015
Summary: На тлі сучасних світових економічних тенденцій можна побачити, що успішно функціонують ті підприємства, які формують і зберігають ринкові позиції ефективно використовуючи людський та інтелектуальний капітал. Саме тому актуальним питанням є формування економічної стратегії малих та середніх аграрних підприємств на основі пріоритетності людського капіталу як передумови виходу вітчизняного аграрного сектору з кризи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9608.pdf
Publication type: Статті
Publication: Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи : зб. матеріалів наук. конф. і навч.-практ. семінару (м. Вінниця, 28 серпня 2015 р.)
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9608.pdf Size : 1949633 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska