The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11853
Title: Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК
Authors: Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В.
Keywords: аграрна освіта, професійна підготовка фахівців аграрної галузі
Date of publication: 2015-10-28 09:19:23
Last changes: 2015-10-28 09:19:23
Year of publication: 2015
Summary: . У статті наведено зміст концепції реформування і розвитку аграрної освіти і науки та підготовки фахівця-аграрія в контексті інноваційного розвитку АПК, визначено її основні тенденції. Проаналізовано особливості змісту аграрної освіти та накреслено напрями його розвитку, а також розкриті актуальні питання, що потребують подальшої розробки та основні напрями використання позитивних ідей функціонування аграрних навчальних закладів за сучасних умов. Визначаючи тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі, автори розглядають соціально-економічні передумови її розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11853.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – № 4. – С. 50–58.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 11853.pdf Size : 14060473 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska