The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8504
Title: Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів.
Authors: В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков, А.А. Видмиш
Keywords: групова доїльна установка, радіочастотна ідентифікація тварин, управління стадом, група тварин.
Date of publication: 2015-04-15 12:46:51
Last changes: 2015-04-15 12:46:51
Year of publication: 2015
Summary: У статті проведено аналіз джерел помилок ідентифікації тварин на груповій доїльній устано-
вці та їх вплив на результати вимірювання при використанні інформаційно-вимірювальних сис-
тем зоотехнічних параметрів. Розглянуто види помилок ідентифікації та потоки вимірюваль-
ної інформації у таких системах, встановлено співвідношення, які є ознакою недостовірності
результатів вимірювання зоотехнічних параметрів повної та неповної групи тварин
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8504.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник інженерної академії України No1, 2015, C.55-59
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8504.pdf Size : 718887 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska