The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9304
Title: Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України
Authors: Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В.
Keywords: населення, трудові ресурси, економічний аналіз, обєкт, олійно-жирова галузь
Date of publication: 2013-03-18 09:31:44
Last changes: 2013-03-18 09:31:44
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення трудових ресурсів як об`єкта економічного аналізу та запропоновано авторський підхід до їх структуризації. Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку трудоресурсної ситуації в олійно-жировому підкомплексі АПК: представлено кількісну та якісну структуру наявних трудових ресурсів в контексті демографічного та освітньо-кваліфікаційного потенціалу. Запропоновано підходи щодо мінімізації негативних наслідків використання ресурсів праці на підприємствах досліджуваної галузі
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9304.pdf
Publication type: Статті
Publication: Правдюк Н.Л. Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України / Н.Л. Правдюк, В.В. Покиньчереда // Ефективна екоеноміка. - 2013. - №6
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9304.PDF Size : 1134977 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska