The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16981
Title: Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii
Authors: Мельничук А. Б.
Keywords: інноваційна діяльність, екологічні інновації, аграрна сфера України, екологічне оновлен- ня аграрної сфери, глобалізація
Date of publication: 2018-08-14 09:52:02
Last changes: 2018-08-14 09:52:02
Year of publication: 2017
Summary: У статті розглянуто значення інновацій в аграрній сфері України. Окреслено актуальні питання щодо сутності інновацій як невід’ємного складника розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації. Проаналізовано поняття «екологічні інновації» та здійснено їх класифікацію для визначення пріоритетів державної і регіональної підтримки еколого-інноваційної діяльності. Визначено чинники доцільності переходу аграрного сектору економіки держави на інноваційний розвиток. Умотивовано доцільність застосування інноваційних технологій
в аграрному секторі України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16981.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка і суспільство. - 2017. - № 8. - С. 174-178.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16981.pdf Size : 614382 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska